Eredoctoraten KU Leuven: woelige optocht

De tocht te voet van de professorenstoet met Prins Filip en de andere bijna-eredoctoren voorop, van de Sint-Pieterskerk naar de Aula Pieter De Somer is tussen halfelf en kwart voor elf zeer woelig verlopen wegens protest van diverse Vlaamsgezinde groeperingen. Bij het buitenkomen van de kerk riepen leden van NV-A Leuven anti-Belgische slogans. Op de Grote Markt werd het verbaal protest overgenomen door leden van Spirit. Deze laatste partij had even voordien aan het stadhuis actie gevoerd.

BELGA

Aan de rand van de Grote Markt, ter hoogte van het Fochplein, lieten ook de 150 manifestanten van het Vlaams Blok van zich horen. Leden van ordediensten grepen voortdurend in om protestaffiches die langs de weg getoond werden tegen het eredoctoraat aan Filip te verwijderen. Echt spannend werd het in de Naamsestraat waar elke tientallen leden van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) en Voorpost vanuit de Munststraat kwam aanstormen maar door de ordediensten werden tegengehouden. Enkelen trachten over een omheining te klauteren maar werden dat verhinderd. Onder luid verbaal protest werden propjes papier naar de stoet gegooid.

Prins Filip zelf bleef zeer rustig onder dit aanhoudende protest. Ook aan het Hogeschoolplein even verderop stonden manifestanten van het NSV opgesteld. De politie pakte kennelijk enkelen van hen op, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.