Maingain en Van Hoobrouck bekritiseren Vlaamse regering

Op de algemene partijraad van de FDF zaterdag in Kraainem was de burgemeester van Wezenbeek-Oppem François Van Hoobrouck (PRL) een opvallende gast. Hij en FDF-voorzitter Olivier Maingain uitten kritiek aan het adres van de Vlaamse regering omdat die de regionalisering van de gemeentewet zou gebruiken om onterecht de aanstelling van burgemeesters in faciliteitengemeenten te bekomen. De aanwezigheid van burgemeester Van Hoobrouck op een interne vergadering van de FDF wordt verklaard door het feit dat de federatie PRL-FDF-MCC de motor vormt van de Franstalige acties in de rand, aldus Maingain.

BELGA

BR>

Van Hoobrouck kwam ook terug op het incident met Vlaams minister Paul Van Grembergen (Spirit), die eind januari aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Duquesne (PRL) heeft gevraagd de tuchtprocedure op te starten tegen Van Hoobrouck. Het conflict draait rond de inning van de milieutaks van '98 die volgens de Vlaamse regering op onwettige wijze is gebeurd.

Volgens de burgemeester van Wezenbeek-Oppem zou Van Grembergen van de macht om burgemeesters van het Vlaamse gewest, en meer bepaald die van de faciliteitengemeenten, te sanctioneren een Vlaamse bevoegdheid willen maken. De federale regering is echter tot 2006 disciplinair bevoegd voor de burgmeesters van de faciliteitengemeenten, zegt Van Hoobrouck.