Agalev wil tijdskrediet verhogen tot 5 jaar

Agalev wil het tijdskrediet op termijn optrekken tot vijf jaar over de volle beroepsloopbaan. Het ouderschapsverlof moet uitgebreid worden tot alle kinderen van 0 tot 18 jaar en tot een individueel recht van één jaar per kind voor elke ouder. De voorstellen kaderen in het pleidooi van de Vlaamse groenen voor "meer recht op tijd".

BELGA

BR>

Politiek secretaris Jos Geysels noemde de politiek van de tijd vrijdag op een persconferentie de belangrijkste verwezenlijking van de groenen in de regering. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het werk, het vergroten van de autonomie van de werknemer ten opzichte van het jachtige leven, de herwaardering van een aantal belangrijke maatschappelijke taken en de participatie in de samenleving.

Agalev wil de bestaande regeling rond het tijdskrediet, die pas sinds 1 januari van kracht is, uitbreiden. De partij heeft een wetsvoorstel klaar tot een geleidelijke verhoging van het tijdskrediet. In een eerste fase krijgt elke werknemer het recht om per vijf jaar gepresteerde loonarbeid drie maanden onderbreking te nemen. Na een loopbaan van 40 jaar komt men dan tot een krediet van twee volle jaren. Na 18 maanden kan de werknemer evenwel reeds een eerste jaar tijdskrediet opnemen. In een tweede fase kan dat opgetrokken worden tot een wettelijk tijdsrecht van anderhalve maand per voltijds gewerkt jaar of vijf volle jaren op een arbeidsloopbaan van veertig jaar.

Naast het algemene tijdkrediet hebben de groenen ook drie voorstellen in verband met

zorgkrediet

. Agalev heeft een jaar geleden een wetsvoorstel ingediend om een rouwverlof van twee weken in te voeren. Dat kan opgenomen worden gedurende twee jaar na het overlijden van een familie- of gezinslid. Nu heeft men recht op drie dagen.

Het tweede voorstel dat kamerlid Joos Wauters vrijdag voorstelde houdt een uitbreiding van het

ouderschapsverlo

in. Dit verlof moet voor de groenen ook kunnen opgenomen worden voor kinderen ouder dan vier jaar. Elke ouder krijgt het individuele recht van één jaar ouderschapsverlof per kind tot 18 jaar.

Tenslotte vraagt Agalev dat de

borstvoedingspauze

in de toekomst financieel gecompenseerd is. Nu heeft de jonge moeder recht op één uur pauze per werkdag, maar is de werkgever hiervoor geen loon verschuldigd. De groenen willen dat de borstvoedingspauzes een analoge financiële regeling krijgen als de moederschapsuitkering. Dat betekent een vergoeding van 82 procent van het onbegrensde loon, gedekt door de ziekteverzekering.