Dreigend bloedtekort in West-Vlaanderen

Er dreigt een bloedtekort in West-Vlaanderen. Dat heeft het bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis in Brugge bekendgemaakt. Het tekort aan bloed zou te wijten zijn aan de heersende griepepidemie in de kustprovincie. Daardoor blijft het aantal bloedinzamelingen beneden de verwachtingen en dat in een periode dat het verbruik in de ziekenhuizen hoog is.

BELGA

Het bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen stuurt intussen bijkomende oproepen naar alle trouwe bloedgevers om nu zeker geen bloedgift over te slaan. Nieuwe bloedgevers zijn uiteraard ook welkom bij het Rode Kruis.