Jozef Deleu weg bij "Ons Erfdeel"

Op 1 mei verlaat Jozef Deleu (geb. 1937) de Vlaams-Nederlandse "Stichting Ons Erfdeel". In 1957 richtte hij het tijdschrift "Ons Erfdeel" op en legde zo de basis van de stichting die in 1970 het licht zag. De raad van bestuur heeft op 30 januari Luc Devoldere (geb.

BELGA

1956) als nieuwe hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder aangeduid. Als essayist en gediplomeerde in oude talen en filosofie, stond Devoldere even in het onderwijs en werd in 1996 adjunct-hoofdredacteur bij de "Stichting Ons Erfdeel". Op 1 mei wordt hij opgevolgd door Dirk van Assche, nu redactiesecretaris en eindredacteur van "Ons Erfdeel". De stichting publiceert naast dit tijdschrift ook anderstalige nummers en informatieve boeken over de taal en de cultuur van Vlaanderen en Nederland

Aangeboden door onze partners