NAVO bezorgd over "kloof" met VS

In de NAVO groeit de ongerustheid over de mogelijkheid dat de technologische superioriteit van de VS-defensie aanleiding zal geven tot Amerikaans solo-initiatieven en een verzwakking van de alliantie. NAVO-secretaris-generaal George Robertson en de Duitse defensieminister Rudolf Scharping riepen de VS ertoe op Europa te helpen bij de modernisering van de krijgsmacht.

BELGA

Op de 38ste veiligheidsconferentie in München lieten Amerikaanse politici verstaan dat Irak mogelijk het volgende doelwit is in de "strijd tegen het terrorisme". Duitsland en Rusland wezen een dergelijk initiatief van de hand.

Robertson zei voor een publiek van 250 defensiespecialisten uit de hele wereld dat de VS onnodige beperkingen in de samenwerking en de overdracht van technologie moeten opheffen. Zoniet wordt de kloof binnen de NAVO onoverbrugbaar, aldus de NAVO-baas, en kan Washington niet anders dan op zijn eentje het initiatief nemen. De Duitse defensieminister Scharping legde de vinger op de zere plekken in het Europese defensiebeleid: een gebrek aan politieke vastberadenheid, harmonisering van de uitrusting en vooral investeringsbereidheid.

VS-vice-defensieminister Paul Wolfowitz zei dat de NAVO aan zijn structuren moet sleutelen en dat de NAVO-top in november in Praag daarvoor een geschikt moment is. Bij interventies mag men niet terugvallen op de kleinste gemene deler, aldus Wolfowitz, die zich ook nadrukkelijk verzette tegen de stelling dat voor militaire interventies telkens een mandaat van de Verenigde Naties nodig is.

De Russische en Duitse defensieministers Sergei Ivanov en Rudolf Scharping spraken zich uit tegen een mogelijk aanval op Irak. Voor Scharping is een veilige wereld op lange termijn niet mogelijk zonder iets te doen aan de kloof tussen arm en rijk.

Ivanov zei niet te geloven dat Irak, Iran of Noord-Korea het internationale terrorisme steunen, wat de Amerikaanse president George W. Bush daar ook van moge denken, en eiste de opheffing van de sancties tegen Irak. Ook wilde hij een internationaal optreden tegen de drugs- en mensenhandel, bronnen van inkomsten voor terroristen.

Voor de Amerikaanse senator John McCain zit er met Saddam Hoessein een "terrorist in Bagdad" en wordt Irak "het volgende front". Wolfowitz zei dat er nog geen beslissing was over een aanval maar wel dat "de aanval de beste verdediging is".