Bezwaar van bondgenoten VS tegen uitbreiding oorlog

De bondgenoten van de VS in de oorlog tegen het terrorisme hebben zaterdag op een bijeenkomst van defensiespecialisten in München ernstige bezwaren geuit tegen mogelijke plannen om na Afghanistan ook andere landen aan te vallen. Zij eisten dat de VS onweerlegbaar bewijs zouden overleggen alvorens verdere actie te ondernemen. Van hun kant maakten de Amerikanen duidelijk dat zij desnoods alleen zullen optreden en niet zullen schuwen daarbij de brede coalitie te verspelen die de oorlog in Afghanistan heeft gesteund.

APNED

Nu de VS in Afghanistan hebben afgerekend met de Taliban en Al-Qaida, de direct verantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september, heeft de Amerikaanse president Bush afgelopen week Iran, Irak en Noord-Korea gedefinieerd als een "as van het kwaad" die moeten worden aangepakt vanwege hun activiteiten op het gebied van massavernietigingswapens.

Geconfronteerd met kritische vragen en openlijke scepsis benadrukte de Amerikaanse onderminister van defensie Paul Wolfowitz dat de VS geen onmiddellijke actie in de zin hebben. "We zijn nog lang niet toe aan beslissingen over wat ons te doen staat", zei hij na een onderhoud met de Russische minister van defensie Sergej Ivanov.

Ivanov zei het niet eens te zijn met de visie van Bush dat Iran, Irak en Noord-Korea een "as van het kwaad" vormen, maar erkende wel dat van deze landen - en andere - een gevaar uitgaat voor proliferatie.

Over Irak, dat door de Amerikaanse senator John McCain werd aangewezen als het volgende front, merkte de Britse parlementariër Menzies Campbell op dat het beleid jegens dat land sinds de terugtrekking van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in 1998 was gekenmerkt door beheersing. Zonder duidelijk bewijs dat dat beleid gefaald heeft is er geen reden het te wijzigen, zei hij.

Europeanen die wezen op de gematigde krachten die in Iran in opkomst zijn kregen van McCain ten antwoord dat Teheran betrokken was bij de wapenzending naar de Palestijnse gebieden die Israël heeft onderschept. "Als zij erin waren geslaagd die wapens te leveren was het tot een bloedbad gekomen", zei hij.

Campbell wees op de brede steun die de VS tot nu toe heeft gehad en vroeg of de VS bereid zouden zijn actie te ondernemen zonder steun van bijvoorbeeld Jordanië, Egypte en Rusland. Het antwoord was bevestigend. De VS zijn "nooit eensgezinder, doelbewuster en meer bereid" geweest om op eigen houtje te handelen, zei Richard Perle, een Republikeinse deskundige op het gebied van buitenlandse zaken. "Als we moeten kiezen tussen ons tegen terrorisme beschermen en een lange lijst vrienden en bondgenoten, dan zullen we ons beschermen tegen terrorisme", zei hij.

De Duitse CDU-afgevaardigde Karl Franz Lamers riep Washington op de Europese bondgenoten op de hoogte te houden van zijn plannen en strategie "Het kan niet zo zijn dat u beslist en dat wij meedoen." Europese deelnemers erkenden echter ook dat Europa op militair gebied weinig voorstelt. Als Washington in de toekomst op eigen houtje militaire actie onderneemt, zei de Duitse generaal b.d. Klaus Naumann, dat zal dat zijn omdat Europa daar de mogelijkheden niet voor heeft.