Veel extra carpoolparkings

Het ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit plant negentien nieuwe carpoolparkings over heel Vlaanderen. Antwerpen krijgt er zeven bij, naast de huidige acht. De jongste jaren is de bezettingsgraad van deze

dagparkings

in Antwerpen gestegen tot 67%. En minister Steve Stevaert heeft nog meer goed nieuws voor Antwerpen: de heraanleg van de Ring start nog dit jaar, hij wil niet wachten tot 2003.

BR>

"In het begin stonden die parkings leeg", zegt Stevaert (SP.A) vandaag zaterdag in een interview met

Gazet van Antwerpen

. "Maar nu blijkt dat het systeem werkt." De hoge bezettingsgraad verantwoordt de investering. Over heel Vlaanderen zal het aantal van de dagparkings toenemen met 35%. Limburg groeit van drie naar acht, Vlaams-Brabant krijgt er drie bij (huidig totaal: 23), Oost- en West-Vlaanderen breiden hun gezamenlijk totaal uit van 20 tot 24.

De parkings zijn dus een succes, maar is het carpoolen zelf dat ook? "Het poolen dat gestimuleerd wordt door de overheid neemt toe, maar het spontane carpoolen neemt af", aldus Stevaert. "Dat heeft te maken met het toenemend aantal auto's en met de glijdende werktijden. Maar of men nu op de parking of voor de eigen deur afspreekt met collega's, het carpoolen heeft een gunstig effect op het parkeren in de stad."

Om het verkeer niet in de knoop te leggen, heeft de minister ook opdracht gegeven om de complete herprofilering van de Antwerpse Ring vroeger dan gepland te laten starten. "Het inhalen van de achterstallige herstellingen is opgenomen in de begroting", aldus Stevaert. Die werkzaamheden, goed voor circa 37 miljoen euro (1,5 miljard frank), moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, voordat we aan de werkzaamheden op de Leien beginnen. We mogen het verkeer in en rond Antwerpen niet compleet vastzetten."