Verlaging registratierechten goedgekeurd

Het Vlaams decreet dat een aantal fiscale gunstmaatregelen voorziet inzake registratierechten werd vandaag door de Vlaamse regering bekrachtigd. Half januari zette het Vlaams Parlement reeds het licht op groen en keurde zij dit decreet in plenaire vergadering goed.

BELGA

Naast de tariefverlaging van 12,5% naar 10% en van 6% naar 5% heeft de Vlaamse decreetgever het herhaaldelijk kopen en verkopen van de hoofdverblijfplaats fiscaal aantrekkelijker gemaakt dankzij het systeem van de zogenaamde meeneembaarheid, ook wel eens het "rugzakje" genoemd. Tot slot worden "onroerend goed-starters" in dit nieuwe decreet aangemoedigd met een vrijstelling van registratierechten op de eerste 12.500 euro van de aankoopsom