Opnieuw PCB's in voeder Hanekop

In een staal varkensvoer van het Roeselaarse voederbedrijf Hanekop zijn opnieuw PCB's aangetroffen. Het kabinet van minister van volksgezondheid, Magda Aelvoet, wil nog geen verdere informatie kwijt.

BELGA

BR>

"Logisch dat er opnieuw een tweede PCB-staal is opgedoken. Het staal was immers afkomstig van hetzelfde lot veevoeder waarvan al twee andere stalen PCB's bleken te bevatten". Dat zegt het bedrijf Hanekop zelf. Op 3 en 4 januari werd éénzelfde lot varkensvoeder geproduceerd. Op 28 januari werd bekendgemaakt dat twee stalen van voeder voor mestvarkens, geproduceerd op 4 januari, te hoge PCB-waarden vertoonden (van 1.569 en 821 microgram PCB per kilo vet, terwijl de norm 200 mg/kg is). Een staal dat werd genomen op 3 januari vertoont nu ook een PCB-besmetting. "Logisch, want het was afkomstig van hetzelfde productielot van zo'n 50 kilo veevoeder", zegt technisch directeur Alain Verfaillie.

Nadat de eerste besmetting aan het licht kwam werden acht varkensbedrijven geblokkeerd. De PCB-gehaltes van de dieren bleken allemaal onder de maximale norm (van 200 microgram PCB/kg) te liggen. Deze keer zouden een zeventaltal bedrijven geblokkeerd zijn. Naar alle waarschijnlijkheid liggen ook hier de PCB-waarden onder de norm. Het gevaar voor de volksgezondheid lijkt dan ook klein.

Aangeboden door onze partners