Ontvoering Anthony De Clerck 10 jaar geleden

Maandag 4 februari is het precies tien jaar geleden dat in het Oost-Vlaamse Belsele de toen elfjarige Anthony De Clerck, zoon van Beaulieu-baas Jan De Clerck, ontvoerd werd. Het werd één van de meest opzienbarende en dramatische ontvoeringen van de voorbije decennia in ons land.

BELGA

BR>

Voor de familie De Clerck liep de traumatische gebeurtenis goed af. Na 32 dagen gevangenschap werd de kleine Anthony vrijgelaten, tegen betaling van 250 miljoen frank losgeld. "Hoe minder ik erover spreek, hoe beter ik het kan verwerken. Maar vergeten zal ik het nooit", zei Anthony's moeder Martine Van De Weghe voor het assisenhof.

Ook vandaag wenst de familie niet meer op het drama terug te komen. "Deze ontvoering gebeurde tien jaar geleden en dat heeft toen een grote impact gehad op ons leven", schrijft Jan De Clerck in een reactie aan Belga, nadat onze redactie hem vorige week om een interview vroeg. "Maar dit is evenwel het verleden en het heeft geen zin dit telkens opnieuw in herinnering te brengen. Zowel voor onze zoon als voor onszelf is en blijft dit een pijnlijke herinnering en wij stellen het helemaal niet op prijs daarmee telkens opnieuw te worden geconfronteerd."

"Onze zoon Anthony is volwassen en probeert een eigen leven uit te bouwen. Ook wij leven in het heden en richten onze blik op de toekomst", besluit Jan De Clerck.

Net nu de tiende verjaardag van deze gebeurtenissen nadert, vernam de Belga-redactie dat het brein achter de ontvoering, de Lummenaar Daniël Vanhamel (46), die in 1994 tot levenslange dwangarbeid werd veroordeeld, aan de voorwaarden voldoet voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hij wacht nog op de schriftelijke beslissing van de commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling, die een dezer dagen bij zijn advocaat in de bus moet vallen. Dan zal hij vrijgelaten worden.