Tuinhuisjes mogen groter worden

De Vlaamse regering breidt de lijst met werken uit waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

BELGA

BR> Vanaf nu heb je geen vergunning meer nodig voor :

- niet-lichtgevende uithangborden tegen een bestaand vergund gebouw voor zover de oppervlakte beperkt blijft tot max. 4 vierkante meter (voorheen 1 vierkante meter);

- de tijdelijke plaatsing van verkiezingspubliciteit;

- de vervanging van ondergrondse brandstoftanks bij een bestaand brandstoffenverdeelcentrum voor zover deze niet gelegen zijn een ruimtelijk kwetsbaar gebied;

- het plaatsen van een tuinhuisje van max. 10 vierkante meter bij een vergunde woning (voorheen max. 6 vierkante meter);

- het plaatsen van een schotelantenne met een diameter van max. 80cm. tegen de achtergevel van een gebouw of met een diameter van max. 120cm. op een plat dak of in de achtertuin;

- de plaatsing of verbouwing van veldkapelletjes of andere uitingen van volksdevotie voor zover de oppervlakte beperkt blijft tot max. 6 vierkante meter;

- de tijdelijke plaatsing van tenten, tribunes of kramen bij manifestaties of feestelijkheden, zoals kermissen, wedstrijden, optredens of festivals;

Deze werken mogen slechts zonder vergunning worden uitgevoerd voor zover ze niet strijdig zijn met bestaande verordeningen of voorschriften, zoals de voorschriften van een goedgekeurde verkaveling of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Met andere woorden, het is steeds aangeraden zich vooraf te informeren bij de stedenbouwkundige dienst van de stad of gemeente.