Dokterskinderen mogen geen dokter worden

Zeven op tien huisartsen en specialisten zijn er geen voorstander van dat hun kinderen arts worden. Vooral oudere huisartsen en specialisten zijn er tegen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de enquête "Wie bent u, dokter?" die De Artsenkrant in september-oktober 2001 hield en waaraan zo'n 4.000 artsen deelnamen. De resultaten bevestigen volgens het blad dat er een diepe malaise heerst in het geneesherenkorps.

BELGA

BR>

Op de vraag of de artsen hun kinderen zouden aanmoedigen te kiezen voor geneeskunde, antwoordde slechts vijf procent onvoorwaardelijk positief. Vierentwintig procent sloot er zich "min of meer" bij aan. Veertig procent verwerpt dit echter "in grote lijnen" en 30 procent is radicaal tegen. "Deze onthutsende vaststelling is een teken aan de wand voor een beroep dat vaak familiaal wordt doorgegeven", aldus De Artsenkrant.

De malaise blijkt ook uit het feit dat veertig procent met enige spijt terugblikt op zijn beroepskeuze. Zeventien procent zegt voluit ja op de vraag of men iets anders zou kiezen dan geneeskunde moest men het kunnen overdoen en 23 procent is het er "veeleer" mee eens. Zowat 35 procent is volledig of veeleer akkoord met de stelling "ik zou mijn praktijk elders willen uitoefenen".