Louvre is een puinhoop

De kunstwerken mogen prachtig zijn, maar wat er achter de schermen in het prestigieuze Louvre gebeurt is minder fraai. Dit is althans donderdag gemeld door de Franse rekenkamer. Verkwisting, wanbeleid en urenlange koffiepauzes van werknemers hebben tot gevolg dat de miljoenen bezoekers van het Parijse museum veel minder service krijgen dan mag worden verwacht. Het grootste museum ter wereld weet niet hoeveel kunstwerken het bezit, hoeveel mensen er werken en hoeveel uur het personeel geacht wordt aanwezig te zijn.

APNED

BR>

Sommige personeelsleden hebben de gewoonte extra vrije dagen op te nemen; koffiepauzes van tweeënhalf tot drie uur voor lokettisten, baliepersoneel en garderobepersoneel zijn geen uitzondering. De bezoekers zien nooit het hele museum, niet omdat het zo groot is, maar omdat het door een tekort aan veiligheidspersoneel nooit helemaal opengesteld is. In 2000 was bijna een kwart van de vertrekken dicht doordat er niet genoeg bewakingspersoneel was.

De inventarislijsten zijn onvolledig, omdat niet alle kunstwerken geregistreerd zijn. Het aantal wordt ruwweg geschat op 400.000. Tenslotte gaat het museum ook niet altijd zoals het hoort om 09.00 uur open. Ongeveer eens per maand gaat het museum zonder dat dit wordt aangegeven later open in verband met een vakbondsvergadering. Directeur Henri Loyrette erkent dat er problemen zijn en heeft beterschap beloofd.