Aanvullend pensioen toegankelijker

Eén op de drie werknemers, zo'n 800.000, heeft momenteel uitzicht op een bijkomend pensioen via de tweede pensioenpijler: het aanvullend pensioen. Fiscale stimuli moeten die tweede pijler toegankelijk maken voor iedereen. Dat heeft de regering beslist.

BR>

Om de tweede pijler te stimuleren, werkte de regering eerder al een plan uit. Daarin worden naast de al bestaande bedrijfsplannen en de individuele regelingen de zogenaamde sociale pensioenplannen gecreëerd. Dat zijn plannen die op sectoraal of bedrijfsniveau worden uitgewerkt en die gelden voor alle werknemers. Om het afsluiten van dergelijke plannen aan te moedigen, besliste de regering nu dat ze buiten de loonnorm vallen. Bovendien wordt de taks van 4,4% op de premies afgeschaft.

Nieuw is ook dat de werknemer voortaan zijn kapitaal in een maandelijkse uitkering kan opnemen. Hij wordt daar niet fiscaal voor afgestraft en betaalt op die rente evenveel belastingen (16%) als bij kapitaalopname. Volgens de ministers Vandenbroucke en Reynders wordt het voor heel wat KMO's mogelijk om hun werknemers een aanvullend pensioen te geven.