Pentagon droomt van "Afghaans scenario" in Irak

In het Pentagon wordt gedroomd van een "Afghaans scenario" tegen het Iraaks regime van Saddam Hoessein. Amerikaanse bombardementen zouden de overwinning moeten brengen voor strijdkrachten van de oppositie. Er is echter een groot probleem. De oppositie heeft geen strijdkrachten zoals de anti-Talibanalliantie in Noord-Afghanistan dat wel had.

BELGA

BR>

Het Pentagon wil daarom Iraakse ballingen opleiden tot een legermacht van de oppositie, zo heeft The New York Times vrijdag gemeld. Een van de organisaties van Iraakse ballingen, het Iraaks Nationaal Congres (INC), heeft deze week president Bush gevraagd om militaire training. Iraakse officieren zouden in de VS worden opgeleid en op hun beurt elders Iraakse strijders werven en trainen.

De rede van Bush voor de opening van het parlementaire jaar geeft de INC van de week hoop op militaire middelen om Saddam Hoessein te belagen. Bush noemde Irak, Iran en Noord-Korea als de grote centra van het kwaad op Aarde. Hij voorspelde harde actie tegen met name Irak, als dat land massavernietigingswapens blijft proberen te maken.

Volgens een woordvoerder van het INC heeft Bush hulp toegezegd voor tal van initiatieven van dit congres, zoals een bijeenkomst van uitgeweken Iraakse officieren om in Washington plannen te smeden voor de omverwerping van Saddam Hoesseins bewind.

De dromen van het Pentagon worden vooralsnog verstoord door de scepsis van Colin Powells ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heerst nog altijd grote scepsis over het INC. Dat zou weinig zinvols en weinig controleerbaars hebben uitgericht met eerder ter beschikking gesteld geld. Dat is evenwel niet alleen de schuld van de Iraakse ballingen. Washington gaat ondanks de redevoeringen van de president uiterst behoedzaam te werk. Buitenlandse Zaken heeft in november nog het INC eraan herinnerd dat het nog geen actviteiten in Irak zelf wenst te bekostigen.