Stierenvlees uit arena mag weer

De Spaanse regering heeft beslist het wegens de runderziekte BSE ingestelde verbod op de verkoop van stierenvlees uit de arena op te heffen. Het vlees van in de arena gedode stieren dat voor vele Spanjaarden een delicatesse is, zal in de toekomst als wild mogen worden verkocht in de slagerijen. Tot nu toe mocht het stierenvlees enkel bij de arena's zelf worden verkocht. De maatregel leidde vorig seizoen bijna tot een algemene stop op stierengevechten.

BELGA

BR>

De beslissing om het verbod op te heffen, is gebaseerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat dieren die tijdens het ritueel in de arena worden gedood, niet vatbaarder zijn voor BSE dan anderen runderen. Tot nu toe werd geen enkele "toro" met de gekkekoeienziekte ontdekt. De stieren werden tot nu toe in een speciale hoogoven verbrand. Ongeveer 8.000 ton stierenvlees werd het voorbije jaar op die manier vernietigd. De Spaanse regering betaalde de stierenkwekers daarvoor een jaarlijkse compensatie van meer dan 15 miljoen euro. Met de opheffing van het verbod kan het stierenvlees in de toekomst ook geëxporteerd worden. Vooral in Frankrijk zou de vraag groot zijn. Voorwaarde voor de soepelere wetgeving is dat de stieren die in de arena sterven, binnen het uur naar het slachthuis worden gebracht. Daar moet het risicomateriaal onmiddellijk verwijderd worden en moeten aansluitend BSE-tests plaatsvinden.