Bonus-malus verdwijnt vandaag

Na dertig jaar wordt vandaag vrijdag het eenvormige bonus-malusstelsel afgeschaft. In de plaats daarvan komen formules die de premie afstemmen op het schadeverleden van de verzekerde die beter stroken met de liberalisering van de verzekeringsmarkt. Tot 1 februari moesten alle verzekeringsondernemingen hetzelfde bonus-malussysteem toepassen. Een ongeval waarvoor de bestuurder aansprakelijk was, leidde bijgevolg tot een identieke procentuele premieverhoging, ongeacht de verzekeraar. Een jaar zonder ongevallen met schuld gaf tevens recht op een identieke procentuele premiedaling.

BELGA

BR>

Het nieuwe koninklijk besluit, dat vanaf 1 februari in werking treedt, beantwoordt aan een door de Europese eenheidsmarkt opgelegde deregulering. Het behoudt de mogelijkheid om de verzekerde, die geen ongeval heeft veroorzaakt, een premievermindering toe te kennen, en om de premie van diegene die minder geluk heeft gehad, te verhogen. Nieuw is dat die premieverminderingen of -verhogingen niet langer bij alle verzekeraars gelijk zullen zijn.

De verzekeraar zal in de verzekeringspolis de kenmerken van het door hem gekozen systeem moeten beschrijven. De verbruiker die de voorwaarden van verschillende verzekeraars met elkaar wil vergelijken, kan voortaan dus rekening houden met dit nieuwe concurrentie-element. De verzekeringsmakelaars en -agenten zullen hem desgewenst kunnen bijstaan in zijn keuze. De bepalingen gaan geleidelijk in naargelang van het sluiten van nieuwe contracten, of van het verlengen van een bestaande polis op de jaarlijkse vervaldag.

Tot 1 januari 2004 blijven de bestaande regels in verband met het instappen en verplaatsen op de 23 graden van de bonus-malusschaal verplicht, maar enkel en alleen om het de verzekeringsondernemingen mogelijk te maken een bekende en door iedereen gebruikte referentie te blijven gebruiken. De tariefaspecten zijn wel volledig vrijgemaakt.