Toelatingsproef burgerlijk ingenieur geschrapt?

Zoals het decreet over het hoger onderwijs nu op de tafel van Vlaams Minister Vanderpoorten ligt, zullen kandidaat-studenten burgerlijk ingenieur binnenkort geen toelatingsproef meer moeten afleggen. Dat meldt het Leuvense studentenweekblad

Veto

. De Vereniging van Vlaamse Studenten is daar erg tevreden over, omdat zij de proef altijd een ondemocratisch instrument gevonden heeft. De studenten burgerlijk ingenieur zelf blijven pal achter de toets staan.

BR>

In het voorstel tot decreet dat de gemengde Bolognawerkgroep vorige week aan de minister overhandigde, wordt met geen woord gerept over een toelatingsproef voor kandidaat studenten burgerlijk ingenieur. Volgens woordvoerder Nick Vandermarliere is er op de arbeidsmarkt zeker geen overaanbod aan burgerlijk ingenieurs en is de proef dus niet meer nodig. Het voorstel wordt in februari door de minister bekeken.

Stephan Neetens, vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereninging van Studenten (VVS), is erg tevreden over de mogelijke afschaffing van de proef. VVS, wiens strijdpunt de democratisering van het onderwijs is, beschouwde een toelatingsproef steeds als een ondemocratische instrument. Daarbij vinden de studenten dat de proef toch al een holle doos was geworden sinds ze recent werd versoepeld.

Gezien de vroegere standpunten van minister Vanderpoorten zal zij het voorstel waarschijnlijk goedkeuren en aan de minsterraad voorleggen. Of het voorstel tot decreet dan ook werkelijkheid wordt hangt volgens Vandermarliere af van het Vlaams parlement.