SP.A tegen "subsidie voor slechte beleggingen"

De SP.A heeft grote vragen bij de voorstellen van de Vlaamse regering om verliezen bij zogenaamde "risicovolle" beleggingen op één of andere manier te compenseren via de personenbelasting. Bruno Tobback, SP.A-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, reageerde hiermee op een voorstel van minister-president Patrick Dewael zaterdag in De Financieel Economische Tijd.

BELGA

BR>

Dewael wil het verlies dat een particulier lijdt bij de verstrekking van risicokapitaal fiscaal aftrekbaar maken in de personenbelasting. Het Lambertmontakkoord biedt Vlaanderen de mogelijkheid om kortingen toe te kennen op de personenbelastingen. De plannen om een korting te geven op de vennootschapsbelasting of de gemeentelijke bedrijfdbelastingen te verlagen, zijn geen haalbare kaart. Dewael opent met zijn voorstel een nieuw denkspoor.

Coalitiepartner SP.A reageerde niet enthousiast. "In de eerste plaats kan men zich afvragen of het de taak van de overheid is om met geld van de gewone belastingbetaler verliezen te compenseren die door investeerders geleden worden", aldus de SP.A die dit "ook economisch nonsens" noemt, "gezien zo'n systeem afbreuk doet aan de specifieke aard van risicobeleggingen: tegenover grotere potentiële winsten staan ook grotere risico's."

Voor de SP.A kan een fiscale regeling voor de eventuele verliezen niet besproken worden zonder ook een debat over de fiscale behandeling van de winsten uit beleggingen. "Deze genieten in België immers van een bijzonder gunstig fiscaal statuut. Samen met het ontbreken van een vermogensbelasting en een eventuele verlaging van de vennootschapsbelasting dreigt dit te leiden tot een systeem waarin de gemeenschap de lasten van de slechte beleggingen draagt, terwijl de winsten bij de investeerders blijven."

De SP.A wel over het geheel debatteren en is "in geen geval bereid om in een pervers systeem te stappen waarin de hoge belastingen op inkomens uit arbeid moeten dienen om subsidies voor slechte beleggingen te financieren", aldus de mededeling.