Vlaamse begrotingscontrole in februari

De Vlaamse regering gaat de begrotingscontrole volgend jaar al in februari houden op basis van de geconsolideerde cijfers over de economische groei tijdens dit jaar. Dat zeiden minister-president Patrick Dewael en minister van financiën en begroting Dirk Van Mechelen vrijdag.

BELGA

BR>

Woensdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bij de controle van de begroting 2002 op zoek moet naar 10 miljard. Van Mechelen reageerde daar in het Vlaams Parlement en via een mededeling al uitvoerig op. Intussen heeft de CD&V-oppositie een nieuwe begrotingsopmaak gevraagd.

Maar volgens Dewael kan een regering in de huidige onzekere economische conjunctuur de begroting niet elke week opnieuw opstellen. De Vlaamse begroting voor volgend jaar werd trouwens opgesteld vo/o/r de gebeurtenissen op 11 november. Intussen is de paramater inzake de economische groei al wel aangepast.

Van Mechelen zei de beschuldiging van een onorthodox budgettair beleid niet te nemen en wees erop dat er volgend jaar voor 33 miljard aan schuldaflossing zal worden gedaan. De heisa van de afgelopen dagen is volgens de minister ontstaan als gevolg van een nota van het federale ministerie van financiën.

Die nota heeft geen betrekking op de begroting voor volgend jaar. Voorts hebben de parameters die worden gebruikt om de invloed te meten van de federale verlaging van de groeiraming op de ontvangsten van Vlaanderen geen betrekking op de Vlaamse regering, aldus Van Mechelen. Het Rekenhof sprak van een minderinkomst van 15 miljard voor Vlaanderen, maar volgens de minister klopt dat dus niet.

Eerst was federaal sprake van een groei in 2001 van het bruto binnenlands product met 2,4 pct, terwijl het federaal planbureau de laatste dagen nog maar van 0,8 pct spreekt. Maar de federale regering legt de definitieve cijfers voor het huidige jaar pas begin 2002 vast, aldus Van Mechelen.