Bouw appartementen in Kerkstraat Schulen

Aan de Kerkstraat in Schulen (Herk-de-Stad) komt een nieuwbouwcomplex met tien appartementen. Het project wordt gerealiseerd op een perceel vlakbij de basisschool. Het gaat om appartementen met twee slaapkamers, een tuin of terras en een garage. Deze nieuwe residentie speelt in op de nood aan woongelegenheden in Herk-de-Stad.

BERT DILLEN

BR>

De woonbehoeftestudie leert dat bevolkingsevolutie de komende tien jaren 563 nieuwe woongelegenheden vraagt. Het aantal beschikbare woningen en bouwpercelen bedraagt op dit ogenblik echter slechts 357 eenheden. De gemeente wil hieraan iets doen door het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Daelersveld. Met een totale oppervlakte van 8 ha volstaat dat echter nog niet. Daarom wenst de gemeente op de middellange termijn ook de woonuitbreidingsgebieden Pikkeleer vlakbij Herk-centrum, het resterende gedeelte van de wijk Lindeboom in Schakkebroek en het gebied Ganzenhoek in Donk voor kandidaat-bouwers beschikbaar stellen.