Opglabbeek luidt alarmklok over betaling steun vluchtelingen

Burgemeester Spreeuwers en het OCMW van Opglabbeek vestigen opnieuw de aandacht op het feit dat het OCMW de uitbetaling van de steun aan de vluchtelingen, nog steeds in grote mate prefinancieren omdat de terugbetalingen van de hogere overheid maar met mondjesmaat gebeuren.

CLEM REYNDERS

BR>

«Enkele frappante voorbeelden,» licht Spreeuwers de zaak toe. «Voor het jaar 2000 had het OCMW een uitgave van 17 miljoen frank voor de vluchtelingen. Tot op de dag van vandaag werd hiervan slechts 13,5 miljoen frank terugbetaald aan het OCMW. Voor de maanden november en december 2000 werden nog geen terugbetalingen verricht. Voor het jaar 2001 werden enkel voorschotten voor het 1ste en 2de kwartaal aan het OCMW overgemaakt. Deze voorschotten omvatten een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen frank. Voor het 3de en 4de kwartaal werden nog geen voorschotten betaald. De al gedane uitgaven vanuit het OCMW voor 2001 bedragen nochtans bijna 20 miljoen frank.»

«Een rekensommetje leert dat het OCMW vandaag nog ongeveer 17 miljoen frank of 421.000 euro te goed heeft van de Belgische staat,» besluit de burgemeester. «Vele OCMW-besturen kampen met dit probleem. Het OCMW van Opglabbeek vraagt met aandrang aan het ministerie om correct en tijdig de terugbetalingen uit te voeren. Dit is financieel een onhoudbare situatie.»