Nieuw wetsvoorstel voor Chinese één-kind-wet

Het Chinese parlement heeft zaterdag het eerste wetsvoorstel inzake geboortebeperking en familiale planning, dat de één-kind-politiek in het land moet bevorderen, goedgekeurd. De nieuwe wet zal onder meer het Chinese gerecht toelaten strenger op te treden tegen geboortemisbruik, zoals kindermoord op meisjes.

BELGA

De controversiële regelgeving over de geboortebeperking in China is al 21 jaar van kracht en is bedoeld om de toenemende Chinese bevolking in te perken. Peking vindt geboortebeperking de ideale manier om het demografische groeiproces in China te vertragen.

Zonder de één-kind-wet zou China 300 miljoen inwoners meer tellen, zo hebben de Chinese autoriteiten becijferd. Toch geven ze ook toe dat de geboortepolitiek ook tot misbruiken leidt, zoals kindermoord en selectieve abortus (abortus op basis van het geslacht van het kind, in dit geval indien de baby van het vrouwelijke geslacht is).

Concreet verbiedt de nieuwe wet Chinese koppels die een kind verwachten via een echografie het geslacht van de baby te achterhalen. Veel Chinezen, vooral landbouwersgezinnen, zijn immers op zonen gesteld en laten een abortus uitvoeren wanneer ze vernemen dat hun baby een meisje is. De wet blijft ook de late huwelijken en late zwangerschappen aanmoedigen.

De huidige geboortepolitiek in China werd nooit officieel vastgelegd, maar schrijft wel voor dat het aantal kinderen wettelijk vastgelegd, maar schrijft wel voor dat het aantal kinderen per gezin tot een moet worden beperkt. De landbouwbevolking mag een tweede kind nemen, als het eerste een meisje is. Etnische minderheden in China hebben recht op twee tot drie kinderen. Dit om de demografische minderheid van die bevolkingsgroepen niet aan te wakkeren.

China, met 1,26 miljard inwoners het land met het grootste inwonersaantal ter wereld, kent een geboortegroei van 10 miljoen per jaar. De autoriteiten verwachten dat de Chinese bevolking in 2050 uit 1,6 miljard mensen zal bestaan.

De abortusmisbruiken in het land hebben er onder meer toe geleid tot er een groeiend onevenwicht is ontstaan tussen de mannelijke en vrouwelijke bevolking in China. De geboorte van 100 meisjes staat er gelijk met die van 117 jongens, een verhouding die ver boven het internationaal gemiddelde ligt, namelijk 106 meisjes tegenover 100 jongens.