Test-Aankoop waarschuwt voor vuurwerk

Test-Aankoop waarschuwt dat onzorgvuldig gebruik van vuurwerk aanleiding kan geven tot ernstige tweede- en derdegraadsbrandwonden. De gassen die vrijkomen bij de ontbranding bevatten bovendien ondermeer zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zeker voor personen met ademhalingsproblemen. Een en ander staat te lezen in het TA-Magazine.

BELGA

BR>

Vuurwerk dient steeds bewaard te worden op een koele plek want het dreigt zich onvoorspelbaar te gedragen indien het blootgesteld werd aan vocht. Vooraleer vuurwerk te ontsteken dient men steeds op voorhand aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen. Het afsteken zelf dient te gebeuren op een veilige, open en afgelegen plek met toeschouwers op minstens 10 meter afstand en de deuren en ramen van de woning op slot.

Aansteken zelf mag niet met een vlam want dit kan de brandtijd van de lont inkorten. Een speciaal ontstekingsstaafje of eventueel een brandende sigaret is hier aangewezen. Vuurpijlen dienen geplaatst in daartoe voorziene kunststofbuizen die vertikaal stevig in de grond staan en minstens zo lang zijn als de vuurpijlen. Probeer vuurwerk ook nooit een tweede keer aan te steken als het niet meteen afgaat. De verbruikersorganisatie wijst tot slot op de vervuiling door gassen en zware metalen die gepaard gaan met het afsteken van vuurwerk.