Antwerpen wil Zillion gesloten houden

Annette, moeder van Frank Verstraeten, de Zillion-baas zelf, een gerechtsdeskundige en een medewerkster van een curator zijn door de Antwerpse onderzoeksrechter in verdenking gesteld. De moeder zij zou hand- en spandiensten hebben geleverd bij de witwasoperaties van haar zoon. Intussen doet de stad Antwerpen al het mogelijke om de Zillion niet opnieuw te laten opengaan.

CHRISTOPHE MATTHIJSS

BR>

De speurders beschikken op dit ogenblik over aanwijzingen dat 35 miljoen frank (867.627 euro) van het kapitaal waarmee de Zillion werd opgestart, zwart geld was. Daarom werd de procedure ingeleid om bewarend onroerend beslag te leggen op de megadancing zelf. Dat beslag verhindert de exploitatie van de Zillion niét.

Moeder Verstraeten, Frank Verstraeten zelf, de gerechtsdeskundige en de medewerkster van de curator riskeren voor hun aandeel in deze zaak een celstraf van vijftien dagen tot vijf jaar, een boete tot twintig miljoen frank (495.787 euro) en ontzetting uit hun rechten. Het is uiteindelijk ook de rechter die beslist over het beslag op de Zillion. Hij kan de danstempel verbeurdverklaren.

Het management van de megadiscotheek - waar Frank Verstraeten binnenkort uitstapt - zegt dat niets een heropening op zaterdag 19 januari in de weg staat. Manager Willy Geerts: «De discotheek beantwoordt aan alle veiligheids- en milieureglementeringen. De voorbije maanden werd alles grondig doorgelicht en verbeterd. De Zillion is één van de veiligste dancings van België. Wij zijn steeds bereid tot een dialoog met de stad.» De Zillion-familie meent dat de «hetze» er één tegen Verstraeten is en niet tegen de Zillion.

«Daarom distantieert Verstraeten zich eerstdaags - eerst wordt nog alles met hem uitgepraat - van het dagelijks bestuur van de discotheek», aldus Geerts. «Dat laat hij over aan een vierkoppig managementsteam. Hij blijft wel eigenaar en geestelijke vader van de Zillion.» Het 'nieuwe' management omvat bekende Zillion-gezichten. Willy Geerts neemt het dagelijks bestuur, de infrastructuur, veiligheid en het milieu voor zijn rekening. De verantwoordelijkheid over (ook) dagelijks bestuur, nachtexploitatie en personeel is voor David Debont. Tano Van Der Brempt neemt de persoons- en brandveiligheid op zich. Limburger Dennis Black Magic gaat als pr-manager over pers, VIP's en marketing.