Doorbraak in strijd tegen borstkanker

Er is in de strijd tegen borstkanker een beter middel gevonden dan het gebruikelijke medicament tamoxifen dat momenteel nog door 15.000 vrouwen in ons land gebruikt wordt. Tamoxifen wordt onttroond door een nieuw product, arimidex, dat een groter genezend effect heeft en niet de nadelige nevenwerkingen van tamoxifen. Arimidex is zowel werkzaam tegen vroege als gevorderde borstkankers en zou ook preventief kunnen gebruikt worden.
BR>
Nu al zou het nieuwe middel de sterfte, te wijten aan borstkanker, met één derde verminderd hebben en honderdduizenden levens van vrouwen gered hebben. In België alleen al komen er per vijf jaar 30.000 nieuwe gevallen van borstkanker bij. In ons land wordt het nieuwe geneesmiddel sinds twee en een half jaar verdeeld door AstraZeneca, één van de allergrootste farmabedrijven in ons land, onder de merknaam 'arimidex'. Bij vrouwen die na een chirurgische ingreep voor borstkanker en na radio- en/of chemotherapie nog een nabehandeling nodig hadden en gedurende 5 jaar met tamoxifen (merknaam nolvadex) behandeld werden, verminderde de 'terugval' met 40%. Preventief gebruik werd niet terugbetaald, in de VS is dat al wel het geval.

Nu blijkt het jongere product arimidex nog 17% béter te scoren. In ons land komt slechts één verpakking op de markt: 28 tabletten van één milligram, kostprijs 5.071 frank. Er is volledige terugbetaling voor de behandeling van borstkanker bij vrouwen na de menopauze bij wie een behandeling met tamoxifen niet effectief blijkt. Daarvoor wordt in de regel probleemloos toelating gegeven door de adviserende geneesheer. In de nabije toekomst wordt een uitbreiding van terugbetaling voor nog andere categoriën niet uitgesloten geacht.