Let op voor koppelverkoop

Bouwgrond wordt hoe langer hoe meer een schaars goed. Heel wat bouwfirma's proberen hier op in te spelen door een portefeuille met bebouwbare percelen aan te leggen en die dan te koop aan te bieden met de verplichting dat ook met die bouwfirma gebouwd moet worden. Deze praktijk wordt ook wel koppelverkoop genoemd en is in principe verboden door de wet op de handelspraktijken.

BR>

Philip Wieme kocht twee jaar geleden zo'n bouwperceel van een bouwfirma, met de verplichting dat er ook met deze firma een woning gebouwd moet worden binnen een termijn van drie jaar. Als aan de voorwaarde niet wordt voldaan, hangt Philip Wieme een schadevergoeding van 750.000 frank (18.592 euro) boven het hoofd. Na een prijsraming voor zijn droomwoning, besluit Philip het contract te tekenen. Maar wanneer hij echter twee jaar later een offerte laat opmaken door de firma, blijkt dat haar prijs heel wat hoger ligt dan de prijsraming. Vanzelfsprekend wil Philip niet op deze offerte ingaan en op zoek gaan naar een andere en goedkopere bouwfirma. Maar hij vraagt zich af: Welke maatregelen kan de betreffende bouwfirma ondernemen indien wij met een andere firma bouwen? Bestaat er geen juridische procedure (kortgeding?) waar wij kunnen bekomen dat we met een andere firma mogen bouwen?

Volgens Annemie Snick en Gregory Grouwels van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst mag de praktijk die de verkoper hanteerde, beschouwd worden als een verboden gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54 van de wet op de andelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, afgekort WHPC. Volgens dit artikel is er sprake van een gezamenlijk aanbod wanneer de verkrijging van producten gebonden is aan de verkrijging van andere, zelfs gelijke, producten of diensten. Op enkele uitzonderingen na is elk gezamenlijk aanbod aan de consument, verricht door een verkoper, verboden. Ook verboden is elk gezamenlijk aanbod aan de consument, verricht door verscheidene verkopers die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling. In het besproken geval is de aankoop van de bouwgrond gebonden aan de verplichting tot het bouwen van een huis met een bepaalde bouwfirma. Het gezamenlijk aanbod gaat dus uit van verscheidene verkopers die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling.