Snooker: zware schorsing voor Patrick Delsemme

BRUSSEL -

Patrick Delsemme, de nummer twee van het Belgische snooker na Björn Haneveer, is door de Belgische Snookerfederatie (BBSA) tot het einde van het seizoen 2002-2003 geschorst. Delsemme testte tot tweemaal toe positief op cannabis en bekoopt dat nu met een nieuwe zware straf. Enkele weken geleden keek Delsemme immers ook al aan tegen een sanctie van de Wereldsnookerfederatie.

BELGA

Delsemme werd zowel na de Embassy World Championships als na de Thai Masters aan een dopingcontrole onderworpen. Tweemaal testte hij daarbij positief op het gebruik van de softdrug cannabis. Ook de tegenexpertises bleken positief.

De Tuchtcommissie van de BBSA schorst Delsemme nu met onmiddellijke ingang tot het einde van het seizoen 2002-2003, voor alle activiteiten ingericht door of onder supervisie van de BBSA en voor alle organisaties waaraan de BBSA haar medewerking verleent. Voor diezelfde periode wordt Delsemme ook uitgesloten van alle internationale afvaardigingen waarvoor België zich als land plaatst of wordt uitgenodigd. Delsemme kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De BBSA betreurt dat Delsemme, "één van de vaandeldragers van het Belgische snooker, zich heeft bezondigd aan het gebruik van verboden opwekkende middelen en het in diskrediet brengen van de Belgische snookersport". De BBSA zegt ook dat het nu wel duidelijk is waarom Delsemme zonder reden afzegde voor de Wereldspelen in het Japanse Akita, iets wat ze hem bijzonder kwalijk namen en waarmee bij de strafbepaling rekening werd gehouden.

Enkele weken geleden sprak ook de Wereldsnookerfederatie al een zware straf uit in de zaak. Delsemme verloor alle punten die hij in de bewuste toernooien verdiende en moest het prijzengeld terugstorten. Het ging daarbij om respectievelijk 2.097 punten en een bedrag van omgerekend bijna 700.000 BEF.