KUL-politologen tegen eredoctoraat Prins Filip

Een 50-tal wetenschappelijke KUL- medewerkers van de departementen politieke wetenschappen en sociologie betreuren in een gezamenlijke mededeling de beslissing van de K.U.Leuven om op 4 februari 2002 een eredoctoraat toe te kennen aan Prins Filip. Het initiatief voor het protest ging uit van de departementsraad van Politieke Wetenschappen.

BELGA

Prins Filip krijgt van de KUL een eredoctoraat wegens de waarden die hij belichaamt zoals zijn actieve inzet voor de bevordering van de wereldvrede, het groot belang dat hij hecht aan samenwerking tussen de gemeenschappen in ons land, aan de rol van het gezin en aan nationale en internationale solidariteit. Samen met de prins krijgt ook Carla Del Ponte, openbaar aanklager van het Den Haag Tribunaal, BP-topman Lord Brown of Madingley en EU-onderwijsambtenaar Domenico Lenarduzzi een eredoctoraat.

Volgens de onderzoekers krijgt de prins dit eredoctoraat niet omwille van zijn persoonlijke verdienste maar "omdat hij toevallig erfopvolger is van de kroon". Zo voelen de politologen, onderzoeksmatig actief op het vlak van wereldvrede en vredesonderzoek, "onbehagen omdat ze de kroonprins hierin nog niet als een volwaardige partner herkennen, al was het maar omdat hij nog te weinig kans heeft gehad deze waarden en verdiensten in de praktijk op een overtuigende manier te kunnen realiseren".

Verwijzend naar het feit dat de monarchie als staatsvorm en de politieke rol van het Belgische koningshuis in toenemende mate ter discussie staan, betreuren de onderzoekers dat de Leuvense universiteit met de toewijzing van het eredoctoraat in dit debat een politieke en ideologische keuze maakt. "Voor deze keuze kan nochtans geen grondslag gevonden worden in de beginselverklaring van de universiteit. We betwijfelen of er voor deze keuze voldoende draagvlak bestaat in de universitaire gemeenschap", aldus de onderzoekers die in het monarchiedebat overigens zelf geen standpunt willen innemen.

Aangeboden door onze partners