Boerenbond tevreden over beslissing rond kwetsbare gebieden

De Boerenbond reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering in verband met de afbakening van kwetsbare gebieden en wil hieraan constructief meewerken. De beslissing houdt in dat er over de plannen tot verdere afbakening overlegd wordt tussen minister Dua, de milieubewegingen en landbouworganisaties. Anderzijds wil de Vlaamse regering over deze problematiek nieuw overleg met de bevoegde EU-commissarissen.

BELGA

"Op die manier zullen wij precies weten wat de EU verwacht van Vlaanderen en kan er in overleg gewerkt worden aan een echt duurzame oplossing. Dit laatste houdt dat in dat er gelijkwaardig en gelijktijdig voldaan wordt aan de ecologische belangen zoals vereist door de EU-nitraatrichtlijn, aan de economische belangen van de bedrijven zodat de bedrijfscontinuïteit niet geschaad wordt en tot slot aan de sociale belangen wat een goede sociale begeleiding en eerlijke spreiding van kosten en baten inhoudt", aldus de Boerenbond.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer