Onderzoek mogelijk vluchtmisdrijf Dewinter

Het Vlaams parlement heeft een vraag ontvangen van het Gentse parket-generaal om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Blok. De vraag kadert in een onderzoek tegen Dewinter naar vluchtmisdrijf.

BELGA

Vorig jaar in de zomer zou Dewinter met zijn auto tegen een geparkeerde bromfiets hebben aangereden. Naar eigen zeggen had hij niets gevoeld of gezien. Maar enkele meters verder werd hij door de eigenaar van de bromfiets erop attent gemaakt.

"Daarop ben ik gestopt," aldus Dewinter "en uitgestapt en heb de man mijn kaartje gegeven met het oog op de afhandeling via de verzekeringen. Zelf heb ik aangifte gedaan bij mijn verzekeringsonderneming. Van vluchtsmisdrijf is dus geen sprake."

"Mijn verzekering wacht al 1,5 jaar op een regeling. Blijkbaar wacht de tegenpartij op de afhandeling van het strafdossier want de betrokkene (uit Gent) heeft klacht ingediend bij de politie," aldus nog Dewinter. Hij spreekt van een vermeend schadegeval van nauwelijks 10.000 fr. Dewinter vindt het ongehoord dat de commissie voor vervolgingen, die de laatste vijf jaar maar eenmaal is samengekomen, voor een dergelijke zaak wordt bijeengeroepen. De fractieleider zei voorts dat hij nog geen inzage in zijn dossier gekregen heeft. Het Vlaams parlement heeft een vraag ontvangen van het Gentse parket-generaal om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Blok. De vraag kadert in een onderzoek tegen Dewinter naar vluchtmisdrijf.