Parlement keurt Vlaamse begroting goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdagnamiddag de begroting 2002 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Bij de meerderheid onthield Chris Vandenbroucke van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) zich.

BELGA

Na het debat van dinsdag en woensdagvoormiddag verdedigde minister van financiën en begroting Dirk Van Mechelen nog eens de begroting in zijn repliek. De fractieleiders namen hun spreektijd voor een repliek niet of nauwelijks te baat.

"The proof of the pudding is the eating", zo beperkte CD&V-fractieleider Eric Van Rompuy zijn commentaar. Hij had de begroting dinsdag afgekraakt als te onvoorzichtig en zei ervan overtuigd te zijn dat hij gelijk zal krijgen.

Ludo Sannen, fractieleider van Agalev, had dinsdag kanttekeningen geplaatst bij de lastenverlagingen in de begroting voor volgend jaar. Woensdag zei hij ervan overtuigd te zijn "dat de pudding zal smaken" nadat hij Van Mechelen had gehoord.

Bij de voormalige VU-ID-meerderheidsfractie zetten de leden van Spirit het licht op groen voor de begroting. Van de drie N-VA-leden keurden ook Jan Loones en Kris Van Dijck de begroting goed. Chris Vandenbroeke onthield zich.

Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter fulmineerde daarop dat degenen die de Volksunie hebben doen splitsen wegens hun verzet tegen het Lambermont-akkoord nu "op een blinde manier de Vlaamse regering steunen in haar anti-Vlaamse aberraties". "De begroting was de lakmoesproef voor de N-VA, maar die partij heeft niet de moed van haar overtuiging", aldus Dewinter.

Uit protest daartegen onthield hij zich bij de stemming over één van de ontwerpdecreten inzake de begroting van volgend jaar. Hij werd daarin onmiddellijk gevolgd door drie andere Blokkers, wat niet de bedoeling was. De rest van de Vlaams Blok-fractie stemde tegen. Vandenbroeke zei daarop dat zijn collega Loones tijdens het begrotingsdebat verschillende malen heeft gezegd dat de N-VA haar steun voor de Vlaamse regering zal laten afhangen van respect voor het regeerakkoord.

De begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement zijn daarmee nog niet afgerond. Donderdagvoormiddag bespreekt het parlement nog een aanpassing van de middelen- en uitgavenbegroting 2001. De meerderheid keurde eerder in commissie twee decreten goed die enkele miljarden van de begroting 2001 naar die van volgend jaar overhevelen.

In het eerste decreet worden de uitgaven van dit jaar verminderd. Het gaat om uitgaven die niet meer gepland zijn. In het tweede decreet worden de inkomsten verhoogd, ondermeer als gevolg van meeropbrengsten van de successierechten. De middelen vormen samen een provisioneel krediet voor volgend jaar dat de gevolgen van de conjuncturele verzwakking moet opvangen. Donderdagnamiddag staat de stemming over beide decreten op de agenda.