België en Slovenië ondertekenen militair samenwerkingsakkoord

Dinsdagavond is een militair samenwerkingsakkoord gesloten tussen België en Slovenië. Een primeur, want het eerste keer dat een militair akkoord wordt gesloten met een land dat kans maakt toe te treden tot de NAVO en de Europese Unie. Het waren de Belgische en Sloveense ministers van Landsverdediging, André Flahaut en Anton Grizold, die hun handtekening onder het akkoord mochten zetten tijdens een NAVO-vergadering.

BELGA

"Dit akkoord vormt het wettelijk kader van de versterking van de militaire samenwerking tussen beide landen", aldus Grizold. De basis voor dit akkoord werd in het voorbije voorjaar al gelegd, toen Flahaut een bezoek bracht aan het Sloveense Ljubljana in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie