Ook sp.a, Agalev en Spirit dienen voorstel Tobin-taks in

Na de PS lanceren ook de sp.a, de groenen en Spirit een gezamenlijk wetsvoorstel rond de Tobin-taks. Dat hebben de drie partijen dinsdag bekendgemaakt. Het voorstel is volgens de indieners realistischer en minder symbolisch dan dat van de Franstalige socialisten.

BELGA

Dirk Van der Maelen (sp.a), Ferdy Willems (Spirit) en Leen Laenens (Agalev) dienen het wetsvoorstel komende vrijdag in. Zij zetelen allen in de parlementaire Tobin-werkgroep, waarin naast kamerleden die positief staan tegenover de taks ook vertegenwoordigers van ngo's zetelen. Het gezamenlijke voorstel komt er naar verluidt om de kans op slagen te vergroten. De tekst kan echter nog aangepast worden aan opmerkingen of verbeteringen van het maatschappelijke middenveld. Begin volgend jaar wordt dan eventueel een aangepast voorstel ingediend. Volgens de drie initiatiefnemers werkt de tekst, in tegenstelling tot het PS-voorstel, een realistische regeling uit. Die gaat uit van de zogenaamde Spahn-variant, die een dubbel tarief voorziet: enerzijds een zeer laag tarief om de markt niet te verstoren en toch inkomsten te genereren en anderzijds een zeer hoog tarief, dat in werking treedt wanneer blijkt dat op onaanvaardbare wijze met een munt wordt gespeculeerd. "Ons voorstel zal ambitieuzer zijn dan het Franse voorbeeld dat door de PS werd overgenomen. In dat voorstel primeert de symboliek. Het gaat uit van het enkel tarief, bedacht door Tobin zelf. Zoals gebleken uit studiewerk is dit weinig werkbaar: het is immers onmogelijk om een tarief te bepalen dat laag genoeg is om de markt niet te verstoren en tegelijk hoog genoeg is om het gewenste afradende effect te sorteren bij speculatie", stellen de kamerleden van de drie partijen