Müller niet aan hoofd van DAT +

Christoph Müller zal niet aan het hoofd staan van de op te richten luchtvaartmaatschappij DAT +. Dat heeft Etienne Davignon gezegd aan de VRT-radio die het logisch vindt dat een nieuw bedrijf een nieuwe baas krijgt. Müller was de topman van het failliete Sabena.

BELGA

Davignon en Maurice Lippens hadden woensdag wel goed nieuws te melden. Air Holding, de investeerdersclub rond Davignon en Lippens, biedt 1 euro voor alle aandelen DAT die in handen zijn van de curatoren van Sabena. Het is nu aan de curatoren om dit bod te aanvaarden.

Davignon en Lippens kondigden ook aan dat ze «190 à 200 miljoen euro» bij elkaar hebben om het businessplan te financieren, en dat dit, samen met het geld van de overheden en met de omzetting van het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro naar een achtergestelde lening, genoeg is om met New DAT te beginnen.

Het Vlaams gewest is als aandeelhouder voorlopig vervangen door «een privé-investeerder». Lippens en Davignon weigeren om namen van investeerders bekend te maken. «Dat moeten ze zelf doen.» Volgens de twee topfinanciers zit hun job er eigenlijk op, maar eer new DAT echt kan starten moeten nog wel enkele voorwaarden worden vervuld.

Ten eerste moeten de curatoren het symbolische bod op de DAT-aandelen aanvaarden. Al zijn de financiers daar nogal gerust in. Ten tweede moeten de schulden van DAT aan SIC, het coördinatiecentrum van Sabena, ook echt kwijtgescholden worden. Daarover is er een princiepsakkoord, maar dat moet nog in realiteit worden omgezet.

Ten derde moeten de contracten met de leasingmaatschappijen die de vliegtuigen aan DAT verhuren heronderhandeld worden, naar beneden uiteraard. Ook dat laatste kan geen groot probleem zijn, want de keuze voor de leasingmaatschappijen is er een tussen de vliegtuigen verhuren aan een lagere prijs, of ze niet verhuren. «We zitten in een goede positie», aldus Etienne Davignon woensdag.

Aangeboden door onze partners