Investeerders DAT vinden 200 miljoen euro

De investeerdersgroep rond Etienne Davignon en Maurice Lippens, verenigd in Air Holding, is erin geslaagd 190 tot 200 miljoen euro (ca 8 miljard fr) te verzamelen om het businessplan van de luchtvaartmaatschappij DAT te financieren. Dat maakten beiden woensdag op een persconferentie bekend. Namen van investeerders wilden ze niet noemen.

BELGA

Samen met de gelden die de verschillende overheden ter beschikking stellen en de omzetting van het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro in een achtergestelde lening, zou DAT over voldoende middelen moeten beschikken om het vooropgestelde businessplan te kunnen uitvoeren. "Voor de inbreng van het Vlaams gewest werd een substituut-bedrag bij een private investeerder gevonden", aldus Davignon. Hij beklemtoonde dat het niet om Biac ging.