Boerenbond eist uitbetaling dioxinevergoedingen

De Boerenbond reageert verontwaardigd op de verklaring van minister van begroting Vande Lanotte dat de laatste schijf van de vergoedingen voor de schade die veeteelbedrijven leden tijdens de dioxinecrisis van 1999 niet betaald zal worden. Het gaat om een bedrag van zo'n 105 miljoen frank (2,6 miljoen euro). De landbouworganisatie beschuldigt de regering van woordbreuk.

BELGA

"Na de dioxinecrisis heeft de regering erkend dat de landbouwsector hieraan geen schuld had en is met Gabriëls een vergoeding overeengekomen die het grootste deel van de schade dekte. De meeste bedrijven hebben deze reeds ontvangen. Dat is nog niet volledig het geval voor de paar honderd bedrijven van wie de volledige veestapel werd afgemaakt en aan wie tot dusver enkel een voorschot van 80 procent werd uitgekeerd", aldus Boerenbond-woordvoerder Roger Saenen.

De Boerenbond maakt gewag van discriminatie ten aanzien van de zwaarst getroffen boeren. "Het gaat immers om de bedrijven waar omwille van de verdachte oorsprong van het veevoeder de veestapels volledig werden opgeruimd wat zoals achteraf bleek vaak onterecht was", aldus Saenen. De organisatie steunt dan ook Landbouwminister Neyts die dinsdag stelde de beslissing van Vande Lanotte niet te begrijpen daar het bedrag al aan het Belgisch Interventie ° Restitutiebureau overgemaakt werd.

Aangeboden door onze partners