Vande Lanotte: directe dioxineschade niet volledig terugbetalen

Minister van begroting Johan Vande Lanotte wil niet horen van een volledige schadevergoeding van de boeren die tijdens de dioxinecrisis directe schade hebben geleden. De resterende 20 procent wordt dus niet uitbetaald, antwoordde hij dinsdag in de Kamer aan CD°V-fractieleider Yves Leterme. De minister bevoegd voor landbouw Annemie Neyts betreurt de beslissing van Vande Lanotte. De landbouwers leden door de dioxinecrisis van half 1999 niet enkel economische schade. Heel wat boeren moesten noodgedwongen hun dieren laten afmaken. Om die directe schade te compenseren werkte de regering een regeling uit. 80 procent van de geleden schade werd al vergoed. Over de rest zou later een beslissing genomen worden. De economische schade werd wel volledig vergoed.

BELGA

Volgens begrotingsminister Johan Vande Lanotte heeft de regering deze zomer beslist om de resterende 20 procent niet uit te betalen en is er geen reden om daar op terug te komen. Hij heeft dat naar eigen zeggen al duiddelijk gemaakt aan verschillende landbouwers uit zijn regio. Het gaat om een economisch probleem, aldus het sp.a-regeringslid. Yves Leterme laakte dinsdag tijdens het begrotingsdebat de houding van de regering. Die houdt haar beloftes niet, luidde het. De CD°V'er wees er immers op dat de toenmalige landbouwminister Jaak Gabriëls en de gewezen regeringscommissaris Freddy Willockx altijd hebben volgehouden dat de schade volledig zou worden vergoed. Minister Neyts liet twee weken geleden nog weten dat met begroting werd onderhandeld, stelde Leterme. Minister bevoegd voor landbouw Annemie Neyts betreurde dinsdag in de wandelgangen van de Kamer het njet van haar sp.a-collega. Volgens haar heeft de regering terzake nooit een formele beslissing genomen. Landbouw zelf heeft er steeds voor geijverd om toch een volledige vergoeding toe te kennen, benadrukte Neyts. De opvolgster van Jaak Gabriëls zegt de beslissing van Vande Lanotte niet te begrijpen, aangezien het bedrag dat nodig is om de resterende 20 procent uit te keren (100 miljoen) al bij het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB) zit en dus kan gebruikt worden om de boeren uit te keren. Het gaat dus niet om een besparingsmaatregel, zei het VLD-regeringslid.