CD&V: begrotingen slechtste in 20 jaar

De begrotingen van de regering Verhofstadt scoren het slechtst van alle begrotingen van de afgelopen 20 jaar. Dat concludeerde CD°V-kamerlid Dirk Pieters dinsdag naar aanleiding van het begrotingsdebat in de Kamer. Het is lang niet zeker dat het vooropgestelde budgettair evenwicht er komt, de doelstellingen van het stabiliteitspact worden verlaten en de schuldberg wordt vertraagd afgebouwd, luidde het. Dinsdagnamiddag werd het plenair debat over de begroting 2002 op gang getrokken. Dat komt er aan de vooravond van een nieuwe budgetcontrole die paarsgroen voor januari heeft gepland. Nu de economische conjunctuur sputtert, moeten ettelijke miljarden franken gevonden worden. Zoals verwacht gaven de Vlaamse christen-democraten de regering slechte punten. Dirk Pieters vergeleek de huidige situatie met eerdere verklaringen van premier Verhofstadt, die erop hamerde dat drie maal na elkaar (2000, 2001 en 2002) een begroting in evenwicht kan worden voorgelegd. Volgens de CD°V'er is dat allesbehalve een zekerheid. "Alle indicatoren wijzen erop dat de regering Verhofstadt-Vande Lanotte een historische trendbreuk heeft veroorzaakt, maar dan wel een die ons later zuur dreigt op te breken", klonk het. Hoewel België er beter zou aan doen om de schuldenberg versneld af te bouwen, doet de regering het tegenovergestelde, meent Pieters. Hij wees erop dat het primair saldo - het verschil tussen uitgaven en inkomsten, rentelasten niet meegerekend - tussen 1999 en 2002 jaarlijks met 0,4 procent daalde, en dat in een periode van hoogconjunctuur.

BELGA

De regering houdt zich ook niet aan de doelstellingen van het stabiliteitspact 2001-2005, zei Pieters. De begroting 2001 doet het 40 miljard frank slechter, de begroting 2002 50 miljard. Daarnaast laakte de CD°V'er dat de regering in de begroting in tegenstelling tot oorspronkelijk gepland rekening houdt met de opbrengst van de UMTS-veiling (18 miljard frank). Dat geld diende het Zilverfonds te spijzen. Pieters wees er ook op dat de verkoop van het overheidspatrimonium geen structurele maatregelen is en latere begrotingen bezwaart.

Tot slot stelde Pieters vast dat vandaag een surrealistisch en virtueel debat wordt gevoerd. De uitgangspunten van de begroting - onder meer inzake economische groei (1,3 procent) - gelden immers niet meer. "Eigenlijk moeten we ons nu over een nepbegroting uitspreken. De minister begint immers aan een quasi nieuwe begroting", luidde het.

Aangeboden door onze partners