Regering legt conjunctuurbuffer aan

Minister-president Patrick Dewael repliceerde op de CD&V-kritiek dat Vlaanderen de enige deelstaat in België is die beantwoordt aan de strengste norm van de Hoge Raad voor Financiën.

BELGA

De Vlaamse regering kampt met een luxeprobleem vermits het begrotingsoverschot steeds hoger ligt dan aanvankelijk geraamd, aldus Dewael. Volgens hem zal het overschot op de begroting 2001 uiteindelijk 40 miljard bedragen, terwijl bij de opmaak van de begroting rekening was gehouden met 14 miljard en dat bedrag tijdens de begrotingscontrole al was opgetrokken tot 24 miljard.

Ook de schuldafbouw verloopt sneller dan voorzien, aldus Dewael in antwoord op de beschuldiging van Luc Van den Brande (CD&V) dat de begroting "nattevingerwerk" is.

De begrotingscontrole 2002 kondigt zich moeilijk aan. Minister van financiën en begroting Dirk Van Mechelen legde uit dat de Vlaamse regering daar al op heeft geanticipeerd door een provisioneel krediet aan te leggen van 5,6 miljard. Dat geld dient als "conjunctuurbuffer" vermits de Vlaamse begroting 2002 werd opgesteld vo/o/r de gebeurtenissen van 11 september.

Concreet gaat het om een bedrag van 5,6 miljard dat wordt doorgeschoven van de begroting 2001 naar die van volgend jaar. Het bedrag bestaat enerzijds uit zowat 3,4 miljard uitgaven die dit jaar niet meer zullen gedaan worden en ongeveer 2,1 miljard inkomsten als gevolg van extra inkomsten op het vlak van ondermeer de successierechten.

Het is de bedoeling dat het geld terechtkomt in het Fonds voor eenmalige uitgaven en schuldafbouw (FEU). CD&V-fractieleider Eric Van Rompuy fulmineerde sterk tegen die ongebruikelijke techniek en vroeg dat eerst de voorzitter van de Hoge Raad van Financiën zou gehoord worden vooraleer over de aanpassing van de begroting 2001 wordt gestemd. Het is immers de bedoeling van de meerderheid om dat nog in de loop van de week te doen.

Dewael en Van Rompuy zaten elkaar tijdens een vinnig debat voortdurend in de haren. Volgens Van Rompuy vallen de verschillende partijen in de Vlaamse regering terug op hun "core business" nu het economisch moeilijker gaat.

Vandaar de uitspraken van Dewael in de pers dat hij "de vakbondsleider van de belastingbetalers is", aldus Van Rompuy. "Sinds het economisch wat slechter gaat, ziet gij er beter uit", zo repliceerde Dewael. Hij hield het parlement voor dat de Vlaamse burgers volgend jaar op een globale fiscale verlaging van 100 miljard zullen kunnen rekenen als alle Vlaamse en federale maatregelen inzake lastenverlaging worden samengeteld.

Aangeboden door onze partners