Verband tussen luchtvervuiling en geboortedefecten

Een studie uitgevoerd door de universiteit van Californië (UCLA) in de VS heeft een verband aangetoond tussen luchtvervuiling en aangeboren afwijkingen.

APNED

Eerdere onderzoeken hebben al duidelijk gemaakt dat er een relatie is tussen luchtvervuiling en onder meer een laag geboortegewicht en vroeggeboorten. Het onderzoek van UCLA toont echter aan dat vrouwen die tijdens hun zwangerschap blootgesteld worden aan hoge concentraties van koolmonoxide en ozon, een situatie die zich voordoet in door smog vervuilde steden, drie keer zoveel kans hebben op een kind met een hazenlip of een aangeboren hartafwijking.

De onderzoekers hebben zwangerschappen onderzocht tussen 1987 en 1993 in Los Angeles en de resultaten vergeleken met vergelijkbare groepen kinderen die geboren zijn in gebieden met een veel minder vervuilde lucht.

De onderzoekers concluderen dat ongeboren kinderen het kwetsbaarst zijn voor de effecten van luchtvervuiling in de tweede maand van de zwangerschap, als veel van de organen en de gezichtsstructuur gevormd wordt.

De complete resultaten van het onderzoek zullen op 28 december gepubliceerd worden in het American journal of epidemiology.