Vlamingen winnen Groot Dictee

De Vlamingen Caroline Schrijvers, Jean Spelmans en Jozef Lamberts hebben het twaalfde Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. Voor het eerst eindigde de spellingswedstrijd van de kranten De Standaard en de Volkskrant op een ex aequo. De winnaars maakten elk drie fouten.

BELGA

Ook bij de prominenten (bekende Nederlanders en Vlamingen) ging de overwinning naar Vlaanderen. VLD-senator Jean-Marie Dedecker had met 21 fouten de hoogste score. Voorts in de prominenten-top 5 staan de Vlaamse schrijvers Yves Petry (24 fouten) en Tom Naegels (25 fouten), de Nederlandse schrijver en dichter Bart Chabot (27 fouten) en VRT-verslaggeefster Goedele Wachters (31 fouten).

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal vond plaats in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag en werd maandag op de Nederlandse televisie uitgezonden. Er waren zestig deelnemers. Een groep van dertig deelnemers werd geselecteerd uit een voorronde die de kranten De Standaard en de Nederlandse Volkskrant organiseerden. De overige plaatsen werden bezet door Nederlanders en Vlamingen uit de wereld van de politiek, sport, literatuur, theater en televisie. Voor België maakten nog onder meer actrice Mieke Boeve, journalist Frank Raes en ex-voetballer Leo Van Der Elst hun opwachting in Den Haag.

Samen maakten de deelnemers 1.764 fouten, goed voor een gemiddelde van 31 fouten. Het opgelegde dictee was financieel getint en had als titel 'De Portemonnee', een tekst waarin de euro werd begroet. Presentator van het dictee was de Nederlandse tv-persoonlijkheid Philip Freriks. De jury, met onder meer Martine Tanghe, verbeterde onder leiding van de Nederlandse professor Henk Vonhoff.

Twee van de drie winnaars, de 50-jarige leraar Jean Spelmans uit Kuringen en de 55-jarige leraar Nederlands Jozef Lamberts uit Bonheiden, verklaarden na afloop van het dictee dat de reden van hun overwinning mogelijk te verklaren is door het feit dat ze aan heel wat spellingswedstrijden deelnemen. Caroline Schrijvers, een 25-jarige bankbediende uit Leuven en tevens winnares, zei dan weer dat ze het meedoen aan dictees reeds lang achter zich had gelaten, afgezien van deze editie dan. De drie Vlamingen gaan elk met een gouden pennenset naar huis.

Hieronder staat de integrale tekst het dictee:

De portemonnee

Allerwegen maken kassiers en caissières zich in deze decembermaand op voor een financieel project vanjewelste: na ommekomst van 2001 gaan zij vol fiducie over van de nationale munt op de euro.

Dit geschiedt ter wille van de Europese eenheid en met een soms excentriek euro-enthousiasme: ‘eureka’ hoorden wij zopas nog een Europagezinde europarlementariër op het achtuurjournaal geëxalteerd uitkrijten.

Sommige eurosceptici - vooral degenen die van jongs af vertrouwden op de konterfeitsels in hun marokijnen portefeuille - vinden al die euroambtenarij algauw potjeslatijn; in geë-mailde litanieën zingen zij allesbehalve Brussels lof.

Onder nostalgische prevelementen doen wij in een mêlee van somtijds veronachtzaamde klanten onze sinterklaas- en kerstaankopen met coupures die al decennialang rouleren; tot ons chagrijn hebben die - daar helpt geen lievemoederen aan - straks nog slechts antiquarische betekenis.

Naar hartelust kopen wij cadeaus: stereotiepe barbiepoppen, cd’tjes met rock-’n-rollmuziek, rococoachtige kalligrafieën, emaillen kookgerei en geciseleerde etagères; en passant gaan wij tekeer tegen kittelorige employés die achter in de winkel pootaan spelen.

En à propos: wie van excursies naar Zuid-Europese contreien vreemde valuta overheeft, moet daar halsoverkop van af zien te komen; bij een volgend verblijf in den vreemde kun je er goedbeschouwd geen cappuccino, carpaccio of chipolatapudding meer van kopen - een krankjorume gedachte, maar nogal wiedes.

Onze beurzen moeten een gedaanteverwisseling ondergaan ten gerieve van de vrijemarkteconomie; één wens zij ons hopelijk vergund: moge de beeltenis van de soevereine monarch, al is het geen staatsiefoto, nooit ofte nimmer van overheidswege worden geëlimineerd.

Menig weifelaar zal na deze monetaire exercitie nog een tijdlang twijfelend blijven hoofdrekenen, maar usance zal dat zogezegd niet worden; over pakweg een jaar grinniken we om al dat gejeremieer over een dreigend numismatisch debacle in de portemonnee.

Meer info over het Groot dictee der Nederlandse taal vind je op de volgende website: