Werknemers Bosal Lummen hervatten werk

De werknemers bij Bosal Research in Lummen hebben dinsdag een akkoord bereikt over het sociaal plan voor zeventien werknemers die wegens economische redenen werden ontslagen. De staking is inmiddels opgeheven, aldus Sofie Michiels van het LBC.

BELGA

De werknemers legden dinsdagmorgen het werk neer uit protest tegen het ontslag van de werknemers, zonder vooraf overleg te plegen met de vakbonden of de ondernemingsraad. Dinsdagnamiddag bereikten vakbonden en directie van Bosal een CAO voor diegenen die in het kader van de herstructurering moeten afvloeien. Dat houdt onder meer in dat er de ontslagen werknemers een beroep op outplacement kunnen doen en een sluitingspremie op basis van hun aantal anciënniteitsjaren krijgen. De directie engageerde zich tevens om de nodige garanties voor werkzekerheid in 2002 te bieden. Het bedrijf Bosal Research is gespecialiseerd in research en ontwikkeling van uitlaatsystemen voor de automobielsector. Bij Bosal werken in totaal 190 mensen.