Staking bij Bosal Research in Lummen

De syndicale afvaardigingen bij het Lummense bedrijf Bosal Research kondigen voor dinsdag een staking aan omdat de directie vorige week 17 personeelsleden ontsloeg zonder vooraf overleg te plegen met de vakbonden of de ondernemingsraad daarvan in te lichten. Dat heeft vakbondsafgevaardigde Sofie Michiels namens de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK laten weten.

BELGA

De directie van Bosal Research ging midden vorige week over tot het ontslag van 17 werknemers wegens economische redenen. Volgens de vakbonden was er nochtans overeengekomen dat de directie met de syndicale delegaties rond de tafel zou gaan zitten indien de reeds toegezegde inleveringen voor 2002 niet zouden volstaan en er ontslagen zouden vallen.

Om hun ongenoegen met de gang van zaken kenbaar te maken, organiseerden de vakbonden maandag al prikacties waarbij het werk telkens voor één uur werd neergelegd. Morgen/dinsdag wordt er op initiatief van het LBC-NVK tot een staking overgegaan. De werknemers zullen de poorten van het bedrijf blokkeren zodanig dat er geen vrachtwagens meer binnen of buiten kunnen rijden.

De vakbonden kondigden tevens aan te zullen blijven staken zolang de directie niet ingaat om de eis van de syndicale delegaties om een collectief sociaal plan op te stellen dat verder gaat dan wat wettelijk voorgeschreven is. Bovendien vragen de vakbonden naar eigen zeggen al ruim twee maanden naar garanties inzake tewerkstelling voor de werknemers die kunnen blijven.

"Deze garanties werden mondeling beloofd, maar niet hard gemaakt. De directie wil ook niets weten van onze vraag om een overlegprocedure op te starten voor de werknemers wiens job in 2002 bedreigd wordt", aldus nog Sofie Michiels.

Het Lummense bedrijf Bosal Research is gespecialiseerd in research en ontwikkeling van uitlaatsystemen voor de automobielsector. Bij Bosal werken 190 mensen, onder wie 110 bedienden en kaderleden. Het bedrijf realiseerde in 2000 een omzet van 26,9 miljoen euro.