Personeelsplan politie A'pen toch goedgekeurd

Het bijgestuurde personeelsplan voor de politie in Antwerpen is dan toch goedgekeurd. Tot groot enthousiasme van fractieleider Filip Dewinter van het Vlaams Blok. De meerderheidspartijen waren veel minder enthousiast. NVA- oppositielid Luk Lemmens heeft het plan afgewezen. Antwerpen heeft, volgens het rekenwerk van Binnenlandse Zaken, nood aan minimum 2.140 politie-agenten, 325 burgers en 50 hulpagenten. Maar korpschef Luc Lamine had eerder al 186 agenten extra gevraagd. "Om het prioriteitenplan, 21 beleidspunten groot, uit te voeren..."

BELGA

Kan niet, vond de CD&V, waarop een nieuwe huistaak is gevolgd. Die heeft tot een besparing geleid van 71 fulltime equivalenten (63 agenten en 8 burgers). De Scheldestad zal dus geen 186 bijkomende agenten aanwerven, maar 71 minder. Of een totaal van 115 personeelsleden (extra). Dat brengt het totaal van het politiepersoneel op 2.630. Kostprijs? 6,2 miljard in 2002, 6,5 miljard in 2004. Dat plan is dinsdagavond in de gemeenteraad goedgekeurd, weliswaar niet zonder voorwaarden. Fractieleider Patrick Janssens (sp.a) merkte op 'dat de politiechef alle gevraagde manschappen ook krijgt, maar dat daar ook wat tegenover moet staan, met name een rapportering van elke vooruitgang binnen het korps'. De zogenaamde nabijheidspremie (30 miljoen per jaar) zou pas worden goedgekeurd als de resultaatsverbintenis is nagekomen. "Meer dan 6 miljard per jaar is voldoende" vond ook Filip Heylen, die eveneens 'een betere politie' eiste. Raadslid Bijttebier (Agalev) eiste zowel een resultaatsverbintenis als een managementplan. Fractieleider Ludo Van Campenhout (VLD) gaf toe 'dat nergens in Vlaanderen zoveel agenten per inwoner zijn als in Antwerpen en dat nergens in Vlaanderen een korps zo duur is'. Toch verdedigde hij de goedkeuring van het plan 'als een blijk van voorwaardelijk vertrouwen in de korpschef'. Voor oppositieraadslid Lemmens (NVA) kwam de beloofde audit op een fout moment. "Beter eerst doorlichten en dan pas aanwerven", vond Lemmens. Eén man bleek echt gelukkig met de uitbreiding van het korps: fractieleider Dewinter van het Vlaams Blok. "Want eindelijk, na meer dan 10 jaar harde strijd, krijgen wij gelijk: Antwerpen heeft meer politie nodig. En eindelijk hebben we die."