BGJG pleit voor hervorming kinderbijslag gehandicapten

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) vraagt een dringende hervorming van het systeem voor de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke wil daar tegen 2003 werk van maken. Dat heeft de gezinsorganisatie dinsdag in Brussel gezegd.

BELGA

Het huidige systeem dateert uit 1954 en is sterk verouderd. Volgens dat systeem hebben enkel de ouders van wie het kind voor 66 procent gehandicapt is recht op een bijkomende steun. Wie onder dit percentage valt krijgt niets. Zo worden ouders van wie de kinderen dank zij een therapie revalideren financieel gestraft. Controleartsen blijken voor de probleem te weinig begrip op te brengen.

De Bond pleit daarom voor een getrapt financieringsstelsel en een beoordeelingsstelsel dat naast de zuiver medische kant ook rekening houdt met de familiale belasting en de noden van het kind. Dat impliceert volgens de Bond een toename van het budget voor de verhoogde kinderbijslag met 4 miljard frank (circa 100 miljoen euro) tot 12 miljard frank (300 miljoen euro).

Minister Vandenbroucke zou volgens de Bond een nieuwe regeling tegen 2003 willen rondhebben. Hij zal daarvoor in het voorjaar 2002 overleg plegen met de sociale actoren.