Justitie werkt aan omzendbrief besmettelijke ziekten

Het ministerie van justitie werkt aan een omzendbrief met strengere voorwaarden voor gevangenen die een besmettelijke ziekte hebben. Dat heeft de advocaat van de Belgische Staat bevestigd tijdens het proces dat de Antwerpse cipiers hebben aangespannen. Nieuwe gedetineerden met een besmettelijke ziekte zullen eerst verzorgd worden in het ziekenhuis alvorens ze naar de gevangenis gaan. Vermoedelijk zullen de nieuwe richtlijnen, die gelden voor het hele gevangeniswezen, voor het einde van het jaar van kracht zijn.

BELGA

In het ontwerp staat dat elke gedetineerde die van buiten de Europese Gemeenschap komt, in een ziekenhuis zal worden onderzocht op besmettelijke ziekten vooraleer hij overgebracht wordt naar de gevangenis. Als blijkt dat de gedetineerde een ziek is moet hij of zij eerst verzorgd worden in het ziekenhuis. EU-ingezetenen moeten over een medisch dossier beschikken waarin de eventuele aandoeningen worden vermeld. Op basis daarvan kunnen de gevangenissen een gedetineerde tijdelijk weigeren. Als in de gevangenis toch wordt vastgesteld dat gedetineerden symptomen van een overdraagbare ziekte vertonen, dan worden zij door de medische dienst van de instelling onderzocht en desnoods overgebracht naar een ziekenhuis.

De nieuwe regels maken deel uit van een algemene omzendbrief van het ministerie van justitie, gericht aan het bestuur van het gevangeniswezen en de politiediensten. Ze zijn nog niet gepubliceerd, maar het ontwerp van de brief is al wel verspreid.

De advocaten van de Antwerpse cipiers en van de Belgische Staat verwachten dat de regels voor het einde van 2001 van kracht worden. Als dat het geval is, dan moet de rechtbank geen uitspraak meer doen in het geding dat de cipiersvakonden VSOA en ACOD hadden aangespannen.

De cipiers reageren instemmend op de omzendbrief van justitie en wijzen er op dat al wie met gevangenen in contact komt ermee gediend is: politiemannen, onderzoeksrechters, advocaten,...."

Op 9 november hadden de Antwerpse bewakers de Belgische Staat gedagvaard omdat er onvoldoende medische controles gebeurden in de Begijnenstraat. Het voorbije jaar werd er bij 1 bewaker en bij 4 gedetineerden open-tbc vastgesteld.