CD&V hekelt onvoorzichtige begroting

De Vlaamse regering voert een onvoorzichtig begrotingsbeleid dat geen rekening houdt met de verslechterende economische situatie en de verkeerde prioriteiten legt. Dat is in een notendop de kritiek die CD&V-oppositieleider Eric Van Rompuy dinsdagochtend in het Vlaams Parlement uitte op de begroting 2002.

BELGA

De Vlaamse begroting voor volgend jaar is zo'n 680 miljard waard. Minister van financiën en begroting Dirk Van Mechelen gaf medio november zelf toe rekening te houden met een tekort dat gecompenseerd zal moeten worden tijdens de begrotingscontrole, die reeds in februari zal gehouden worden. Van Mechelen sprak eerder van 10 miljard, maar gaat er intussen van uit dat het lager zal liggen.

Volgens Van Rompuy is de Vlaamse regering zich aan het vastrijden omdat ze de adviezen van gezaghebbende instituten naast zich neerlegt. Er komt geen uitgavennorm voor de legislatuur zoals de Hoge Raad voor Financiën vraagt, het Rekenhof zegt dat men bij de begrotingscontrole op zoek zal moeten naar 30 miljard en de SERV heeft berekend dat de beleidsruimte voor de hele legislatuur al voor 98 pct is vastgelegd. Kortom, U rijdt vanaf 2003 in het rood, aldus Van Rompuy.

Van Rompuy richtte zijn pijlen op het feit dat de Vlaamse regering 5,6 miljard van de begroting 2001 naar die van volgend jaar doorschuift. De CD&V'er sprak van onorthodoxe begrotingstechnieken om structurele inspanningen tijdens de begrotingscontrole te vermijden. Het enige antwoord van de Vlaamse regering op de mondiale crisis is een kortetermijnpolitiek met het nemen van een sympathieke maatregel als de afschaffing van het kijk- en luistergeld, zo zei Van Rompuy.

Volgens hem is de Vlaamse regering er één "van het schoon weer" en zou ze in tijden van economische achteruitgang de mensen weerbaar moeten maken door te investeren in levenslang leren, vorming en opleiding, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, verkeersveiligheid, enz.