"Verklaring van Laken boven hoofd van burger"

"Ondanks het feit dat de Verklaring van Laken de kloof tussen de EU en de burger wil dichten, is de Verklaring zelf het prototype van een tekst die in een besloten cenakel tot stand gekomen is boven de hoofden van de burgers en zonder inspraak van parlementen". Dat heeft Jan Wouters, KUL-hoogleraar internationaal recht, maandagavond gezegd tijdens een debat aan de K.U.Leuven.

BELGA

Wouters stelde zijn twijfels te hebben bij een aantal stellingen die in de tekst aan "de burger" worden toegeschreven zoals de vraag naar een "communautaire aanpak". "Zijn dit nu de dingen waar de burger wakker van ligt?", aldus Wouters. Eerder dan deel uit te maken van een wervend project is deze tekst vooral bedoeld voor de politieke klasse van EU. De jurist betreurde het ook dat in de Conventie enkel politieke mandatarissen vertegenwoordigd zullen zijn en geen leden van de 'burgermaatschappij'.

Prof. Walter Van Gerven, in het verleden als een der Wijzen betrokken bij een onderzoek naar wanpraktijken in de Europese Commissie, vroeg de Conventie in de eerste plaats aandacht te hebben voor aspecten van goed bestuur en zowel voor de Europese Commissie als parlement "standaarden" op dat vlak op te stellen. Hij stelde tevreden te zijn over de oprichting van de conventie die hij bestempelde als "een modern, flexibel instrument" om een grondige vernieuwing op gang te brengen evenals over het feit dat de nationale parlementen bij de werking betrokken worden.

Annelies Verhoeven, werkzaam op de Europese Commissie en het Instituut voor Europees Recht van de KUL, stelde dat de opdracht die de Verklaring de Conventie gegeven heeft te ruim is, zodat ze zich in het begin beter concentreert op constitutionele aspecten, meer bepaald de basiselementen van een grondwet voor de EU. Verhoeven pleitte er hierbij ook voor dat de Conventie niet zoals voorgesteld in de Verklaring enkel de verhouding tussen EU en de lidstaten bekijkt maar ook deze tussen de Europese instellingen zelf en duidelijkheid schept "in het hopeloos complex karakter ervan".

Aangeboden door onze partners